Τελικό πρόγραμμα & αιτήσεις παρακολούθησης

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα στην τελική του μορφή.
Οι αιτήσεις παρακολούθησης στην ιστοσελίδα θα κλείσουν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Η παρακολούθηση του συνεδρίου θα συνεχίζει προφανώςνα είναι ελεύθερη για όλους, ανεξαρτήτως αίτησης.

Post Media Link

admin